Usluge

Prodaja sadnica

– Četinari, lišćari, ukrasno šiblje, puzavice, topijari, perene, sadnice voća…

Projektovanje i inženjering

– Snimanje terena i utvrđivanje postojećeg stanja

– Izrada idejnog projekta i kompjuterska animacija zelenih površina

– Izrada kompletne ponude – predmer radova i predračun troškova

Izvođenje radova pri uređenju zelenih površina

– Priprema terena za sadnju – mašinska i ručna obrada zemljišta, iskop sadnih mesta

– Sadnja biljnog materijala

– Humusno-tresetni supstrat i adekvatne prihrane

Travnjaci

– Podizanje travnjaka sejanjem – sejani travnjaci

– Podizanje travnjaka busenovanjem – tepih travnjaci

– Održavanje travnjaka

– Rekonstrukcija postojećih travnjaka

Održavanje zelenih površina

– Košenje i prihrana travnjaka

– Orezivanje ukrasnih i voćnih sadnica

– Fitopatološka i entomološka zaštita biljaka

Prihrana biljaka spororazlagajućim prihranama (organska i mineralna đubriva) Stručni saveti i konsultacije

Zalivni sistemi

– Projektovanje, montaža i održavanje zalivnih sistema