Održavanje zelenih površina

* Košenje i prihrana travnjaka
* Orezivanje ukrasnih i voćnih sadnica
* Fitipatološka i entomološka zaštita biljaka
* Prihrana biljaka spororazlagajućim prihranama (organska i mineralna đubriva)
* Stručni saveti i konsultacije